niedziela, 26 sierpnia 2012

    Atlas geograficzny - najpospoliciej mówiąc, to zbiór map różnotematycznych (poltycznych, geograficznych, geopolitycznych), swoim odwzorowaniem obejmujący określony obszar Kuli Ziemskiej i w pzreważajacej części przypadków wydany jest w postaci książkek, podobnie opracowanych (przy użyciu dokładnie zunifikowanych, czyli tych samych odwzorowań kartograficznych, jednolitych metod prezentacji, czcionek i, co bardzo ważne - barw). Zdobyczą informatyki, jest to, że od końca ubiegłego stulecia, atlasy geograficzne mogą ukazywać się także w postaci elektronicznej (np. atlasy na płytkach CD-ROM-ach, atlasy internetowe, atlasy online).


atlas geograficzny
Atlas geograficzny, przykład
AtlasAtlas bardzo często oprócz map zasadniczych, zawiera także tabele statystyczne, różnej tematyki wykresy oraz fotografie i ilustracje.
Nazwa atlas nawiązuje do mitologicznej postaci boga - Atlasa, który, według legend i podań dźwigał na swoich własnych barkach całą sferę niebieską – z tego powodu jego wizerunek bardzo często umieszczane na stronach tytułowych atlasów, wydawanych w poprzednim wieku, na jego początku.

    Z biegiem czasu pojęcie atlas zyskało nowych znaczeń i rozrosło się rozszerzając swoją definicje i dziś pod tym szerokim pojęciem możemy rozumieć szereg różnych wydawnictw, nie znaczy to tylko tylko geograficznych. Mamy np. atlas ptaków, roślin, zwierząt, minerałów, grzybów, itp. Zawierają one odwzorowane, ilustracje pozwalające w dość szybko rozpoznać poszczególne gatunki (obiekty).

   
Atlas geograficzny jest bardzo ważnym narzędziem dydaktycznym, wręcz dziś nieocenionym, w nauczaniu lekcji geografii. Atlasy mogą być wielotematyczne i swym zakresem obejmować tematy ogólnogeograficzne, tzn. przedstawiać pewien ogół zjawisk geograficznych na danym trytorium, czy obszarze, bądź też tematyczne, czyli przedstawiające tylko wybrane aspekty tychże zjawisk np. atlas geologiczny, geopolityczny, samochodowy, itp.

   Atlasy różnią się  nie tylko tematyką  i aspektami, ale także także zasięgiem, mogą bowiem obejmować cały świat, lub tylko wyznaczoną, z góry określoną jego część (np. atlas Ameryki połódniowej, Europy), lub też moga obejmować całe państwo (np. atlas narodowy), region (np. atlas powiatu), oraz setki innych wyodrębnionych obszarów (np. atlasy parków krajobrazowaych).